Znáte rozdíly mezi prohlubováním a zvyšováním kvalifikace zaměstnance?

Pro řádný výkon sjednané práce zaměstnancem je zpravidla nezbytné, aby se zaměstnanec kontinuálně odborně rozvíjel. Odborný rozvoj zaměstnanců reflektuje ostatně také zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce). Ten ve svém ustanovení § 227 stanoví, že odborný rozvoj zaměstnanců zahrnuje zejména zaškolení a…
19. srpna 2021

Velká exekuční novela – dlužníci

V minulém příspěvku jsme se věnovali exekuční novele z pohledu věřitelů a zaměstnavatelů dlužníků, kdy z pohledu věřitele byl nejvýznamnější novinkou institut zastavení exekuce pro nevymahatelnost po uplynutí určité doby. V tomto příspěvku se budeme věnovat k dopadům novely na dlužníka (povinného). Již z podstaty účelu novely plyne, že díky ní budou práva dlužníka posílena. O…
13. srpna 2021

Velká exekuční novela – věřitelé a zaměstnavatelé dlužníka

Dne 7.7.2021 schválili poslanci návrh zákona, kterým se zásadním způsobem mění exekuční řízení, a to ve vztahu ke všem aktérům – povinnému, věřiteli, zaměstnavateli povinného i exekutorovi. Návrh zákona podepsal president dne 20.7.2021, a ve Sbírce zákonů byl publikován pod číslem 286/2021 Sb. Jedná se o novelu občanského soudního řádu,…