Neomluvená nepřítomnost zaměstnance v práci a její důsledky

Není-li zaměstnanec přítomen v práci ve své pracovní době, existují v zásadě dvě možnosti, jak tuto skutečnost pracovněprávní optikou kvalifikovat. Nepřítomnost zaměstnance je buď omluvená (dovolená, čerpání náhradního volna za práci přesčas, překážka v práci atd.), nebo je neomluvená. Neomluvená absence představuje porušení pracovních povinností zaměstnance, a tak jistě není překvapením, že…
20. září 2021

Regulace umělé inteligence (AI) aneb co nám přináší Návrh nařízení Evropské unie o umělé inteligenci (AI)

Evropská komise vyslyšela dlouholeté volání odborníků po harmonizované regulaci umělé inteligence (AI) a na konci dubna 2021 představila svůj návrh nařízení, který je v odborných kruzích známý také jako Akt o umělé inteligenci. Tento akt si klade za cíl přinést do světa umělé inteligence komplexní právní úpravu reflektující její rychle postupující…
8. září 2021

Zásada stejné odměny mužů a žen za stejnou či rovnocennou práci v judikatuře SDEU

Zásada stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci patří bez pochyby mezi základní stavební kameny unijního práva. Je zakotvena nejen v čl. 157 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“), která je součástí primárního práva Evropské unie, ale její důležitost byla i opakovaně zdůrazňována v rozhodnutích Soudního dvora…

Veřejné zakázky na ÚOHS pohledem čísel roku 2020

Minulý rok jsme Vám v rámci příspěvků na našem blogu přinesli stručný přehled toho podstatného, co se v roce 2019 událo na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) z pohledu čísel v oblasti dozoru nad veřejnými zakázkami. V našem dnešním příspěvku toto téma oprášíme pro rok 2020[1]. Čísla opět rozdělíme do tří…