Online soudní jednání

Pandemie onemocnění Covid-19 zasáhla do běžného chodu soudů po celém světě. Možná ale paradoxně může přispět k urychlení elektronizace justice a soudních jednání a zároveň také ke zlepšení hospodárnosti soudních řízení. Ministerstvo spravedlnosti České republiky již v současné době, z velké míry v reakci na Covid-19, pracuje na přípravě jak provizorního, tak dlouhodobého legislativního…

Problematika určení výše úroku z jistoty u nájmu bytu

Je běžnou praxí, že se při podpisu nájemní smlouvy na byt skládá ze strany nájemce peněžitá jistota (dříve „kauce“), ze které se hradí případná škoda způsobená nájemcem, dluhy na nájemném apod. Dříve bývaly takto uložené peníze mimo běžný dosah pronajímatele a jediná možnost jejich využití byly tyto nutné výdaje. Nový…

Pracovní náplň – vhodná náležitost pracovní smlouvy?

Zřejmě nikoho nepřekvapí, že pracovní poměr je nejčastěji zakládán pracovní smlouvou. Málokdo však ví, jakým způsobem pracovní smlouvu zcela vhodně a správně sepsat a jaká rozdílná práva a povinnosti plynou z na první pohled podobných ujednání, jejichž aplikace se však pro praxi může zásadně lišit. Často se v ní objevují neplatná anebo…
6. října 2021

Cookies a jejich právní regulace v plánovaném ePrivacy nařízení

Pravděpodobně jste se s tím už setkali, při brouzdání po internetu jste navštívili novou webovou stránku, na které Vás oznámení informuje o tom, že stránka používá soubory cookie k Vašemu sledování, a žádá Vás, abyste s tím souhlasili. Stránka Vás vyzve, abyste si přečetli její zásady používání souborů cookie (což, buďme…