25. listopadu 2021

Case law: Povinnost ÚOHS zastavit správní řízení o přezkumu veřejných zakázek v případě uzavření smlouvy na veřejnou zakázku úspěšně prošla testem ústavnosti

Nález Pl. ÚS 24/21 ze dne 2.11.2021 Ústavní soud se ve svém aktuálním rozhodnutí zabýval na první pohled sice okrajovou, ale při bližším prozkoumání nanejvýše zajímavou záležitostí z oblasti veřejných zakázek. Konkrétně se jednalo o návrh na zrušení ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek[1], podle kterého má Úřad pro ochranu hospodářské…
18. listopadu 2021

Problematika offshore společností

Pojmy jako offshore či offshore společnost byly v posledních měsících velmi často skloňovány napříč médii, a to zejména v souvislosti s kauzou Pandora Papers, která se dotkla i našeho současného premiéra v demisi. Co ale tyto pojmy vlastně znamenají a co to ta offshore společnost vlastně je? Definici lze jednoduše odvodit doslovným…

Lze chránit zvuk podnikání?

Všichni známe zvuk otevírání plechovky s nápojem. Je možné zvuk, který podnikatel považuje za charakteristický pro jeho výrobek, registrovat jako ochrannou známku? V červenci 2021 se Soudní dvůr Evropské unie (dále jen „SDEU“) poprvé vyjádřil k parametrům zvuku pro jeho zapsání jako zvukové ochranné známky. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze…