Zkratka ke svéprávnosti

Plné svéprávnosti – způsobilosti právně jednat – nabývá člověk nejtypičtěji „automaticky“ dosažením zletilosti, tj. dovršením osmnáctého roku věku. Zpravidla se tedy okamžik dosažení zletilosti a plné svéprávnosti shodují. V odůvodněných případech lze nicméně požádat soud o přiznání plné svéprávnosti ještě před dovršením osmnácti let věku, a to za podmínek dále popsaných.…