Důležitost pracovnělékařských prohlídek a jejich náležitosti

Podstatou pracovně lékařské prohlídky je vyhodnocení zdravotního stavu zaměstnance ke zjištění zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci, kterou má pro zaměstnavatele vykonávat. Relevantní právní předpisy rozlišují pracovně lékařskou prohlídku vstupní, periodickou, mimořádnou a výstupní. Vstupní lékařské prohlídce se zaměstnanci podrobují před vznikem pracovněprávního vztahu, tj. přede dnem nástupu zaměstnance do práce. Pokud…

Změny v režimu doručování datových zpráv v soukromé poštovní komunikaci

S účinností od 1. ledna 2022 možná trochu stranou zájmu došlo ke změně, jež se ale dotkla velkého množství osob, totiž všech uživatelů datových schránek. Tento článek vysvětlí první várku již účinných změn na poli datových schránek, které se týkají režimu doručování datových zpráv v soukromoprávní komunikaci-poštovních datových zpráv. Základní právní…

Ochrana před černými stavbami

Před zahájením realizace plánovaného stavebního záměru zákon vyžaduje ve většině případů stavební povolení, případně jiné, obdobné povolení. V rámci povolovacího řízení se pak rozhoduje o tom, zda a za jakých podmínek lze konkrétní stavební záměr postavit. Černé stavby jsou případy, kdy stavba, její změna nebo terénní úprava, je nebo byla prováděna bez…

Péče řádného hospodáře jednatele společnosti s ručením omezeným a odpovědnost za vznik škody

Povinnost jednat s péčí řádného hospodáře jednatele společnosti s ručením omezením je jedna ze základních povinností této osoby a vztahuje se k řádnému výkonu funkce zejména s ohledem na správu majetku dané právnické osoby. Byť se tento článek zaměřuje na jednatele společnosti s ručením omezením, jednat s péčí řádného hospodáře musí členové volených orgánů všech…