O dohodách společníků a akcionářů obchodních společností

Hlavními prostředky úpravy institutů nutných k fungování obchodních společností jsou zakladatelské dokumenty společnosti, před kterými jsou stále častěji preferovány dohody společníků obchodních společností[1]. Takovéto dohody mají totiž výhodu ve své flexibilní a méně formální povaze, která však není nutně na úkor vymahatelnosti či detailnosti úpravy. V případě dohod společníků obchodních společností zde…

Odstoupení od konkurenční doložky ve světle nálezu ÚS

Ústavní soud se ve svém nálezu ze dne 21.5.2021, sp. zn. II. ÚS 1889/19, zabýval otázkou přípustnosti odstoupení zaměstnavatele od konkurenční doložky i bez udání důvodu za situace, kdy byl takovýto způsob ukončení v konkurenční doložce výslovně mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem sjednán. Za jakých podmínek tedy lze odstoupit od konkurenční doložky…

Preventivní restrukturalizace, mezičlánek mezi běžným chodem obchodního závodu a insolvencí

Dostane-li se podnikatel do tak závažných finančních potíží, že můžeme hovořit o jeho úpadku či hrozícím úpadku, nastupuje či by mělo nastupovat jeho insolvenční řízení. V nejbližší době se ale budeme moci těšit na zakotvení určitého mezistupně mezi insolvenčním řízením a řešením finančních potíží podnikatele na bázi obecného závazkového práva a…