K určování výše škody u internetového pirátství ve světle judikatury Nejvyššího soudu

Takřka každý uživatel internetu si někdy film, hudbu či podobné autorské dílo pro vlastní potřebu stáhnul. Co je autorským dílem definuje autorský zákon[1]. Podle této definice je autorským dílem nejen film či hudba, ale třeba také počítačový program, fotografie nebo databáze. Stažením z internetu fakticky dochází toliko k vytvoření kopie stahovaného souboru…

Nevyčerpaná dovolená a novinky v jejím odloženém čerpání

K prvním měsícům nového roku již tradičně patří i dohánění „restů“ z roku předcházejícího, ke kterým se jednoznačně může řadit i problematika nevyčerpané dovolené a jejích převodů do následujícího roku, případně i dalších let. V této věci je na místě upozornit na změnu právní úpravy účinnou od 1. 1. 2021, s jejíž aplikací se…

DSA a DMA aneb revoluce v evropském digitálním prostoru

Čtete o těchto zkratkách poprvé? Není divu. I autor článku narazil na tuto připravovanou evropskou regulaci přednedávnem zcela náhodou při práci s připravovanou legislativou – shodou okolností na zařízení od firmy, jež bude tímto právním rámcem zasažena možná nejvíce. O co tedy jde? Navrhovaný regulační balíček aktu o digitálních službách…