(Téměř) Plošné zřizování datových schránek

Digitalizace ve veřejné správě a podnikání je v posledních letech velice žhavé téma. 1.ledna 2023 vejde v účinnost novelizace právní úpravy, která bude znamenat výrazné rozšíření okruhu osob, kterým budou automaticky (a tedy povinně) zřizovány datové schránky. Cílem nové úpravy je následování technologického pokroku a další digitalizace zejména veřejné správy, která dlouhodobě…