Influenceři a skrytá reklama na sociálních sítích

S neustále rostoucím vlivem internetu se firmy přirozeně uchýlily k inovativním reklamním metodám pro šíření povědomí o svých produktech, a to zejména využíváním rozmachu sociálních sítí jako nového způsobu marketingu – influencer marketing. Zcela zásadními pilíři této revoluce jsou nepochybně influenceři a problematika skryté reklamy, kterými se v článku budeme mimo jiné zabývat. Dalším…

Institut kratší pracovní doby a jeho právní aspekty

Institut kratší pracovní doby, známý pro laickou veřejnost spíše pod označením částečný či zkrácený úvazek, se s blížícím se termínem povinné implementace tzv. Work-life balance směrnice stává opět aktuálním tématem. Jedná se konkrétně o směrnici Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. 6. 2019, o rovnováze mezi pracovním a…

Nevyčerpaná dovolená a novinky v jejím odloženém čerpání

K prvním měsícům nového roku již tradičně patří i dohánění „restů“ z roku předcházejícího, ke kterým se jednoznačně může řadit i problematika nevyčerpané dovolené a jejích převodů do následujícího roku, případně i dalších let. V této věci je na místě upozornit na změnu právní úpravy účinnou od 1. 1. 2021, s jejíž aplikací se…
18. listopadu 2021

Problematika offshore společností

Pojmy jako offshore či offshore společnost byly v posledních měsících velmi často skloňovány napříč médii, a to zejména v souvislosti s kauzou Pandora Papers, která se dotkla i našeho současného premiéra v demisi. Co ale tyto pojmy vlastně znamenají a co to ta offshore společnost vlastně je? Definici lze jednoduše odvodit doslovným…