K nároku na spravedlivou odměnu za připravenost k práci

Každý zaměstnanec má právo na půlhodinovou přestávku na jídlo a oddech nejpozději po 6 hodinách nepřetržité práce. Mladistvým zaměstnancům vzniká tento nárok po 4,5 hodinách. Za tuto přestávku nenáleží zaměstnanci mzda či plat. Z tohoto pravidla však existuje výjimka související s povahou některých prací. Jde-li o práce, které nemohou být přerušeny, musí být…

O připravované digitalizaci (nejen) při zakládání obchodních společností

Vláda předala dne 2.2.2022 k projednání poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků. Jedná se o návrh zákona, jehož účelem je transponovat do českého právního řádu cíle evropské směrnice[1], která má za cíl zvýšit digitalizaci v právu obchodních…

K určování výše škody u internetového pirátství ve světle judikatury Nejvyššího soudu

Takřka každý uživatel internetu si někdy film, hudbu či podobné autorské dílo pro vlastní potřebu stáhnul. Co je autorským dílem definuje autorský zákon[1]. Podle této definice je autorským dílem nejen film či hudba, ale třeba také počítačový program, fotografie nebo databáze. Stažením z internetu fakticky dochází toliko k vytvoření kopie stahovaného souboru…

O dohodách společníků a akcionářů obchodních společností

Hlavními prostředky úpravy institutů nutných k fungování obchodních společností jsou zakladatelské dokumenty společnosti, před kterými jsou stále častěji preferovány dohody společníků obchodních společností[1]. Takovéto dohody mají totiž výhodu ve své flexibilní a méně formální povaze, která však není nutně na úkor vymahatelnosti či detailnosti úpravy. V případě dohod společníků obchodních společností zde…