(Téměř) Plošné zřizování datových schránek

Digitalizace ve veřejné správě a podnikání je v posledních letech velice žhavé téma. 1.ledna 2023 vejde v účinnost novelizace právní úpravy, která bude znamenat výrazné rozšíření okruhu osob, kterým budou automaticky (a tedy povinně) zřizovány datové schránky. Cílem nové úpravy je následování technologického pokroku a další digitalizace zejména veřejné správy, která dlouhodobě…

Ústní pracovněprávní dohody a jejich význam

V praxi se může stát, že se zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodnou na vzniku pracovního poměru či jeho změně ústně, například prozatímně, dokud se nesepíše písemná smlouva. Je však takové jednání platné a má zaměstnanec za takto vykonanou práci nárok na odměnu? A jak je to v případě nedodržení formy při ukončení pracovního…

K nároku na spravedlivou odměnu za připravenost k práci

Každý zaměstnanec má právo na půlhodinovou přestávku na jídlo a oddech nejpozději po 6 hodinách nepřetržité práce. Mladistvým zaměstnancům vzniká tento nárok po 4,5 hodinách. Za tuto přestávku nenáleží zaměstnanci mzda či plat. Z tohoto pravidla však existuje výjimka související s povahou některých prací. Jde-li o práce, které nemohou být přerušeny, musí být…

O připravované digitalizaci (nejen) při zakládání obchodních společností

Vláda předala dne 2.2.2022 k projednání poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků. Jedná se o návrh zákona, jehož účelem je transponovat do českého právního řádu cíle evropské směrnice[1], která má za cíl zvýšit digitalizaci v právu obchodních…

K určování výše škody u internetového pirátství ve světle judikatury Nejvyššího soudu

Takřka každý uživatel internetu si někdy film, hudbu či podobné autorské dílo pro vlastní potřebu stáhnul. Co je autorským dílem definuje autorský zákon[1]. Podle této definice je autorským dílem nejen film či hudba, ale třeba také počítačový program, fotografie nebo databáze. Stažením z internetu fakticky dochází toliko k vytvoření kopie stahovaného souboru…