Předsmluvní odpovědnost aneb odpovědnost, o které možná ani nevíte

Snad každý si je vědom existence smluvní odpovědnosti, avšak o existenci předsmluvní odpovědnosti ví jen málokdo. Kořeny předsmluvní odpovědnosti bychom mohli najít již v římském právu. V České republice byla problematika předsmluvní odpovědnosti vnímána již v minulém století, kdy se jednalo o institut nepsaný, tedy v zákoně výslovně neupravený. K výslovnému zakotvení předsmluvní odpovědnosti…

Přístup k evidenci skutečných majitelů by neměl být veřejný, rozhodl Soudní dvůr Evropské unie

Soudní dvůr Evropské Unie (dále jen „SDEU“) zveřejnil dne 22. listopadu 2022  rozsudek[1], jímž prohlásil ustanovení evropské směrnice proti praní špinavých peněz, na jehož základě musely být informace o skutečných majitelích právnických osob (např. tedy českých společností) dostupné široké veřejnosti, za neplatné pro rozpor s právem na respektování soukromého života a ochranu…