Lze chránit zvuk podnikání?

Všichni známe zvuk otevírání plechovky s nápojem. Je možné zvuk, který podnikatel považuje za charakteristický pro jeho výrobek, registrovat jako ochrannou známku? V červenci 2021 se Soudní dvůr Evropské unie (dále jen „SDEU“) poprvé vyjádřil k parametrům zvuku pro jeho zapsání jako zvukové ochranné známky. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze…
23. června 2021

Zákon o prověřování zahraničních investic

Česká republika je podle Ministerstva průmyslu a obchodu jednou z nejotevřenějších ekonomik na světě a je vyhledávaným cílem zahraničních investorů, kteří významně přispívají k rozvoji českých firem. Jedním z důležitých rysů atraktivního investičního prostředí je také existence účinných nástrojů k obraně před rizikovými investory, kteří mohou ohrozit bezpečnost či veřejný…

Zahraniční pracovní cesta v době epidemie COVID-19

V souvislosti s epidemií koronaviru zaměstnavatelé i zaměstnanci při běžných úkolech pracovního života čelí zcela novým situacím, na které však právo zatím nenabízí jasné řešení. Pokud aktuální právní stav a zákony nedávají jasnou odpověď, pak nezbývá než se pokusit nejasnosti vyložit a vyhodnotit možná rizika. Pojďme se zaměřit na jednu z dílčích výzev,…