21. února 2022

Postavení a odpovědnost tzv. faktického vedoucího

S účinností k 1.1.2021 zakotvila novela zákona č. 90/2021 Sb., o obchodních korporacích (ZOK), ve svém ustanovení § 62 institut tzv. faktického vedoucího. Faktický vedoucí (či stínový vedoucí, z anglického shadow director) je osoba, která se fakticky nachází v postavení člena voleného orgánu, přestože jím (oficiálně) není. Na tuto osobu nacházející se ve…