Zaměstnavatel by si měl vždy důkladně ohlídat včasné uzavírání pracovních smluv s novými zaměstnanci, mohl by se jinak připravit o možnost platně zrušit pracovní poměr se zaměstnancem ve zkušební době

Zkušební doba je obecně vnímána jako velmi významný institut pracovního práva, který dává zaměstnavateli (a samozřejmě i zaměstnanci) prostor ve sjednané zkušební době uvážit, zda má zájem na dalším trvání pracovního poměru zaměstnance u zaměstnavatele a pokud usoudí, že takový zájem nemá, pak je mu touto cestou jednoduše umožněno pracovní…
11. února 2020

„Velká“ novela zákoníku práce je prozatím v nedohlednu aneb doručování stěžejních pracovněprávních dokumentů zaměstnancům poštou zůstává nadále problematické

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákoník práce“) v ust. § 334 upravuje základní pravidla pro doručování písemností zaměstnancům, které se týkají vzniku, změn a skončení pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance, dále důležitých písemností týkajících se…