Péče řádného hospodáře jednatele společnosti s ručením omezeným a odpovědnost za vznik škody

Povinnost jednat s péčí řádného hospodáře jednatele společnosti s ručením omezením je jedna ze základních povinností této osoby a vztahuje se k řádnému výkonu funkce zejména s ohledem na správu majetku dané právnické osoby. Byť se tento článek zaměřuje na jednatele společnosti s ručením omezením, jednat s péčí řádného hospodáře musí členové volených orgánů všech…