Rozhodovací praxe: Odpovědnost zadavatele veřejné zakázky za škodu

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21.4.2022, sp. zn. 25 Cdo 1417/2020 Nejvyšší soud se ve svém nedávném rozsudku sp. zn. 25 Cdo 1417/2020 ze dne 21.4.2022, zabýval otázkou odpovědnosti zadavatele veřejné zakázky, který v rozporu se zákonem vyloučil uchazeče o veřejnou zakázku ze zadávacího řízení, ačkoliv tento uchazeč o veřejnou zakázku…

Odstoupení od konkurenční doložky ve světle nálezu ÚS

Ústavní soud se ve svém nálezu ze dne 21.5.2021, sp. zn. II. ÚS 1889/19, zabýval otázkou přípustnosti odstoupení zaměstnavatele od konkurenční doložky i bez udání důvodu za situace, kdy byl takovýto způsob ukončení v konkurenční doložce výslovně mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem sjednán. Za jakých podmínek tedy lze odstoupit od konkurenční doložky…

Preventivní restrukturalizace, mezičlánek mezi běžným chodem obchodního závodu a insolvencí

Dostane-li se podnikatel do tak závažných finančních potíží, že můžeme hovořit o jeho úpadku či hrozícím úpadku, nastupuje či by mělo nastupovat jeho insolvenční řízení. V nejbližší době se ale budeme moci těšit na zakotvení určitého mezistupně mezi insolvenčním řízením a řešením finančních potíží podnikatele na bázi obecného závazkového práva a…

Online soudní jednání

Pandemie onemocnění Covid-19 zasáhla do běžného chodu soudů po celém světě. Možná ale paradoxně může přispět k urychlení elektronizace justice a soudních jednání a zároveň také ke zlepšení hospodárnosti soudních řízení. Ministerstvo spravedlnosti České republiky již v současné době, z velké míry v reakci na Covid-19, pracuje na přípravě jak provizorního, tak dlouhodobého legislativního…
6. října 2021

Cookies a jejich právní regulace v plánovaném ePrivacy nařízení

Pravděpodobně jste se s tím už setkali, při brouzdání po internetu jste navštívili novou webovou stránku, na které Vás oznámení informuje o tom, že stránka používá soubory cookie k Vašemu sledování, a žádá Vás, abyste s tím souhlasili. Stránka Vás vyzve, abyste si přečetli její zásady používání souborů cookie (což, buďme…