Hrozí mi ukončení pracovního poměru, pokud kritizuji zaměstnavatele?

Málokdo má to štěstí, že v práci nebyl alespoň někdy s něčím nespokojený. Pokud také patříte k těm méně šťastným, vzpomeňte si, zda jste se někdy nesvěřili s pracovními těžkostmi někomu ze svého okolí. Vsadíme se, že většina z vás si odpověděla kladně. Na tom ostatně jistě není z obecného hlediska nic špatného či závadného. Otázkou…

Jednostranné odstoupení zaměstnavatele od konkurenční doložky ve světle současné judikatury

Konkurenční doložka je institut, který na základě smluvního ujednání umožňuje omezit zaměstnance ve výkonu výdělečné činnosti poté, co je ukončen pracovní poměr mezi ním a jeho současným zaměstnavatelem. Zaměstnanec a zaměstnavatel si mohou smluvně dohodnout, že po skončení pracovního poměru, nejdéle však po dobu jednoho roku po jeho skončení, nebude…

Fotografování osob a věcí na veřejnosti

Fotíte profesionálně zrcadlovkou, digitálním foťákem na dovolené, nebo jen čas od času mobilem? Bez ohledu na druh preferovaného zařízení dáváte vzniknout právně relevantním situacím. Cílem dnešního článku proto není nic jiného, než se ve stručnosti blíže zaměřit na legislativní limity fotografování osob a věcí na veřejnosti a na veřejném prostranství.…

Cyklista na silnici patří, tedy alespoň dle navržené novely zákona o silničním provozu

Ať už v pedálech jízdního kola dojíždíte do práce, trávíte víkendy s rodinou, nebo zda na sedle kola trávíte značnou část svého volného času, bude Vás jistě zajímat navrhovaná změna zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (tzv. zákon o silničním provozu) a zákona č.…