Pracovní náplň – vhodná náležitost pracovní smlouvy?

Zřejmě nikoho nepřekvapí, že pracovní poměr je nejčastěji zakládán pracovní smlouvou. Málokdo však ví, jakým způsobem pracovní smlouvu zcela vhodně a správně sepsat a jaká rozdílná práva a povinnosti plynou z na první pohled podobných ujednání, jejichž aplikace se však pro praxi může zásadně lišit. Často se v ní objevují neplatná anebo…
20. září 2021

Regulace umělé inteligence (AI) aneb co nám přináší Návrh nařízení Evropské unie o umělé inteligenci (AI)

Evropská komise vyslyšela dlouholeté volání odborníků po harmonizované regulaci umělé inteligence (AI) a na konci dubna 2021 představila svůj návrh nařízení, který je v odborných kruzích známý také jako Akt o umělé inteligenci. Tento akt si klade za cíl přinést do světa umělé inteligence komplexní právní úpravu reflektující její rychle postupující…
8. září 2021

Zásada stejné odměny mužů a žen za stejnou či rovnocennou práci v judikatuře SDEU

Zásada stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci patří bez pochyby mezi základní stavební kameny unijního práva. Je zakotvena nejen v čl. 157 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“), která je součástí primárního práva Evropské unie, ale její důležitost byla i opakovaně zdůrazňována v rozhodnutích Soudního dvora…