Znáte rozdíly mezi prohlubováním a zvyšováním kvalifikace zaměstnance?

Pro řádný výkon sjednané práce zaměstnancem je zpravidla nezbytné, aby se zaměstnanec kontinuálně odborně rozvíjel. Odborný rozvoj zaměstnanců reflektuje ostatně také zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce). Ten ve svém ustanovení § 227 stanoví, že odborný rozvoj zaměstnanců zahrnuje zejména zaškolení a…

Jak na zápis ochranné známky do rejstříku ochranných známek aneb víte, jak si zajistit právní ochranu významné hodnoty, na kterou si nelze sáhnout?

Užíváte v rámci svého podnikání jedinečné logo, označení výrobku či služby a rádi byste docílili ochrany takového označení a zabránili jeho případnému zneužití třetími osobami? V takovém případě Vám poslouží jako základní prostředek ochrany zápis tohoto označení jako ochranné známky do rejstříku ochranných známek. Registrací ochranné známky totiž získá její vlastník výlučné…

Obnovení a pokračování likvidace obchodní společnosti

ÚVOD Obnovením a pokračováním likvidace obchodní společnosti rozumíme označení pro instituty zakotvené v rámci ustanovení § 208 a 209 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Jedná se o instituty, jejichž prostřednictvím zákonodárce pamatuje na případy, kdy po skončení likvidace společnosti a jejím případném…

K vybrané soudní judikatuře v oblasti konkurenčních doložek

Úvod Můj minulý článek na téma konkurenčních doložek se zabýval základními aspekty konkurenčních doložek sjednávaných dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Již dříve jsem zmiňovala, že…

Sjednání konkurenční doložky dle zákoníku práce a občanského zákoníku

Úvod Konkurenční doložka je obecně vnímána jako nástroj, který umožňuje podnikateli minimalizovat negativní dopady, resp. chránit své hospodářské zájmy po zániku pracovněprávních či občanskoprávních vztahů s osobami, které za působení u podnikatele nabyly takové informace, znalosti, poznatky apod., jejichž využití ze strany těchto osob – po ukončení vztahu s podnikatelem –…