Zpět

Velké cíle a plány mnohdy znamenají taktéž vysokou finanční náročnost. Našim klientům proto poskytujeme veškeré právní poradenství při jednání s bankami i s privátními investory.

Máme zkušenosti s akvizičním financováním, zajišťovacími instrumenty a zárukami, standardními smluvními vztahy souvisejícími s finančními produkty. Zabýváme se analýzami portfolií pohledávek a jejich vymáháním, a to v  České republice i v zahraničí.  Intenzivně se věnujeme rovněž problematice venture a private equity kapitálu.