Una partnership significativa

Lo studio

Siamo uno studio legale ceco con ambizioni che oltrepassano i confini della Repubblica Ceca.

Lo stretto legame che stringiamo con i clienti ci consente di risolvere in modo efficiente i problemi e le sfide della loro impresa, grazie anche al supporto degli strumenti più efficaci nel campo della consulenza legale.

endors jsme založili s přesvědčením, že právní služby na nejvyšší úrovni lze poskytovat pouze s dokonalou znalostí právních předpisů a současně okolního prostředí.

„Viviamo insieme a Voi la storia della Vostra impresa“

La chiave per una consulenza eccellente è, a nostro avviso, la comprensione dei diversi settori e mercati in cui operano i nostri clienti. Ed è proprio qui che risiede il nostro valore aggiunto: nella profonda comprensione degli interessi commerciali dei clienti, grazie alla quale siamo in grado di trovare sempre la soluzione giuridica più adeguata a loro.

Per ciascun caso cerchiamo e offriamo soluzioni che si dimostrano le più efficaci in tempo reale, non pareri accademici inapplicabili nella realtà.

Více o endors

Tým endors

Vít Kučera

Vít Kučera

avvocato

Vít Kučera è fondatore e socio unico dello studio, artefice della sua visione e garante dei suoi valori. Nella sua pratica forense si occupa soprattutto di contenziosi giudiziari e di consulenza in materia di acquisizioni. Si dedica inoltre alla cura dei clienti strategici dello studio. Predilige i casi insoliti e le situazioni che richiedono un approccio creativo e innovativo.
Petra Stoklasová

Petra Stoklasová

avvocata

Petra Stoklasová è partner dello studio e grazie alla sua professionalità garantisce una quota importante dei risultati conseguiti. Si occupa inoltre dello sviluppo professionale dei giovani avvocati dello studio legale. È specializzata in diritto societario e diritto contrattuale.
Michal Kapitán

Michal Kapitán

avvocato

Michal Kapitán è partner dello studio. La sua pratica di avvocato è indirizzata, tra l’altro, alla normativa in materia di aggiudicazione degli appalti. Grazie al suo lavoro ha conseguito alcuni riconoscimenti, tra i quali il premio Finance Monthly Global Awards 2018 – vincitore di settore – Procurement Law Firm of the Year – Repubblica Ceca e il premio Lawyer Monthly – Legal Awards 2018 – vincitore nella categoria - Procurement – Law Firm of the Year – Repubblica Ceca. Insieme ai colleghi, Michal si occupa anche dello sviluppo professionale dei membri più giovani dello studio legale.
Petr Motyčka

Petr Motyčka

avvocato

Petr Motyčka je zkušený advokát se specializací primárně na trestní právo, problematiku trestní odpovědnosti právnických osob a soudní spory. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Bohaté zkušenosti má především s případy v oblasti majetkové trestné činnosti a s případy trestního stíhání spojeného se solárními elektrárnami. Mezi jeho další specializace patří obchodní, správní a insolvenční právo a aktivně se věnuje také publikační činnosti. V dubnu 2022 se stal partnerem v advokátní kanceláři endors. Hlavním úkolem Petra Motyčky je vést a rozvíjet nově založený tým zaměřený na poskytování komplexních a vysoce kvalitních služeb v oblasti trestního práva pro fyzické osoby i korporátní klientelu. Zaměřit se hodlá zaměřit také na problematiku programů trestně-právní compliance firem.
Marie Timoščuková

Marie Timoščuková

avvocata

Marie Timoščuková si è laureata presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Carlo di Praga e lavora nel nostro studio dal 2017. Collabora fornendo consulenza ai principali clienti dello studio, specializzandosi soprattutto in diritto del lavoro, contrattuale e contenzioso.
Klára Muchová

Klára Muchová

avvocata

Klára si dedica in prevalenza al diritto in materia di obbligazioni e ai contenziosi. Nella pratica svolta finora ha preso parte a importanti operazioni nazionali e internazionali e ha prestato consulenza legale in particolare in materia di procedure incidentali (insolvenza). Ha maturato inoltre esperienze nel diritto immobiliare e diritto del lavoro. Oltre alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Carlo IV, ha concluso gli studi universitari presso la Scuola Superiore di Economia di Praga e ha trascorso un soggiorno studio di due semestri presso l’Università del Nebraska a Lincoln, negli Stati Uniti d’America.
Tereza Procházkovát

Tereza Procházková

avvocata

Tereza Procházková è specializzata in particolare in diritto societario e contrattuale, legislazione in materia di proprietà e contenziosi. Nella sua pratica precedente ha prestato consulenza legale globale, all’interno di equipe giuridiche, per una serie di importanti operazioni nazionali e internazionali in materia di acquisizioni di immobili, e non solo. Durante gli studi per il conseguimento della laurea specialistica presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Carlo IV di Praga ha trascorso un soggiorno studio della durata di due semestri presso la University of Kent in Gran Bretagna.
Jana Šetřilovát

Jana Šetřilová

avvocata

Jana je advokátkou, která zaštiťuje pobočku kanceláře v Hradci Králové. Je advokátkou od roku 2009, ve své advokátní praxi se dlouhodobě specializuje na poskytování poradenství českým i zahraničním klientům zejména v oblasti pracovního práva a kolektivního vyjednávání, v oblasti obchodně závazkových vztahů a nemovitostí. Dále má bohaté zkušenosti se sporovou agendou, především v obchodních věcech a se zastupováním zaměstnavatelů i zaměstnanců v pracovněprávních sporech. Jana je členkou české asociace advokátů specializujících se na pracovní právo (Czech Employment Lawyers Association - CzELA).
Martin Tůmat

Martin Tůma

avvocato

Martin Tůma se věnuje především sporné agendě, s níž má ze své dosavadní praxe pestré zkušenosti, a to od urovnávání drobných rozepří až po rozsáhlé a komplikované kauzy, týkající se pojištění, výstavby, dopravy, nájmů a celé řady dalších odvětví. Tyto zkušenosti nabyté ve větších tuzemských i nadnárodních advokátních kancelářích pak zúročuje i v rámci smluvní a nemovitostní agendy. Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kde v současnosti dokončuje Ph.D. studium se zaměřením na otázky odpovědnosti a náhrady škody, o nichž také pravidelně publikuje.
Matouš Pchálekt

Matouš Pchálek

avvocato praticante

Matouš Pchálek si è laureato alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Masaryk di Brno. Ha inoltre arricchito le sue conoscenze studiando all'estero all’Università Eötvös Loránd di Budapest. Collabora con gli altri avvocati dello studio prestando consulenze legali complete, soprattutto in materia di diritto contrattuale e societario.
Valentina Aulisaa

Valentina Aulisa

avvocato praticante

Valentina Aulisa si è laureata presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Carlo di Praga. All’interno dello studio legale, in collaborazione con gli avvocati, fornisce una consulenza legale completa, principalmente nel campo del diritto societario e di quello contrattuale.
Ivo Divilat

Ivo Divila

avvocato praticante

Ivo Divila je absolventem Právnické fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Již během studia pracoval ve spotřebitelské poradně, u insolvenčního správce a v menší advokátní kanceláři, specializující se na právo rodinné a obchodní. Po zakončení studia působil v regionální advokátní kanceláři věnující se generální praxi. V kanceláři spolupracuje s ostatními advokáty a podílí se na poskytování komplexního právního servisu, zejména v oblasti práva obchodních korporací, závazkového práva a práva trestního
Michal Kubica

Michal Kubica

avvocato praticante

Michal Kubica si è laureato alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Masaryk di Brno; già durante gli studi ha acquisito esperienza pratica presso l'ufficio legale di una start-up e, successivamente, presso un piccolo studio legale dedicandosi alla prassi generale. Durante gli studi ha affinato le proprie competenze presso l'ufficio legale dell’importatore ufficiale di una marca di auto di lusso. Nello studio è attualmente esperto in particolare nel diritto societario e contrattuale.
Jiří Vojtek

Jiří Vojtek

avvocato praticante

Jiří Vojtek po stavařském vzdělání a praxi absolvoval v 90. letech Právnickou fakultu MU v Brně. Pak žil desetiletí v zahraničí, kde získával zkušenosti mj. s renovacemi historických komplexů. Před pandemií se vrátil do ČR a po jejím ústupu zahájil praxi v advokacii, při níž se věnoval nemovitostem, veřejným zakázkám, majetkové trestné činnosti a manželskému majetkovému právu. Má značný smysl pro osobní přístup k případům. Blízká je mu hudba, historie a kutilství.
Denis Strouhal

Denis Strouhal

avvocato praticante

Denis Strouhal absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde během studia pracoval na Generálním finančním ředitelství. Zde nabíral zkušenosti v oblasti finančního práva. V kanceláři spolupracuje s ostatními advokáty a podílí se na poskytování komplexního právního servisu, zejména v oblasti smluvního a korporátního práva.
Lukáš Gebouský

Lukáš Gebouský

avvocato praticante

Lukáš Gebouský absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Svoji praxi započal jako interní právník v jedné z největších tuzemských finančních institucí, kde se věnoval převážně smluvní agendě. Po přesunu do advokacie se věnoval zejména pracovnímu, obchodnímu a insolvenčnímu právu. V kanceláři má na starosti zejména agendu pracovního práva, obchodního práva a závazkového práva.
Patrik Šimonek

Patrik Šimonek

assistente legale

Patrik Šimonek, assistente legale, frequenta la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Carlo IV di Praga e contribuisce al regolare andamento del nostro studio. In particolare, si dedica al reperimento di informazioni rilevanti per i clienti, alla predisposizione dei documenti legali e al supporto amministrativo dei colleghi. Rientra fra le mansioni di Patrik la comunicazione con le singole istituzioni.
Mazin Thabet

Mazin Thabet

assistente legale

Mazin Thabet, studente presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Carlo di Praga, nello studio ricopre la carica di assistente legale. Assicura agli avvocati e ai praticanti la redazione e il controllo della documentazione legale elaborando le ricerche e analizzando le norme di legge e la giurisprudenza attuale nei casi concreti.
František Boščík

František Boščík

assistente legale

František Boščík frequenta la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Carolina di Praga e nel nostro studio contribuisce, come assistente legale, all’elaborazione di ricerche giuridiche, analisi della legislazione e della relativa giurisprudenza, revisione di documenti legali o supporto amministrativo generale.
Alžběta Žáková

Alžběta Žáková

assistente legale

Alžběta Žáková frequenta il secondo anno alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Carlo IV di Praga. Lavora nel nostro ufficio come assistente legale. Si occupa in particolare della preparazione e del controllo dei documenti legali e della traduzione dei testi giuridici. Fornisce inoltre ai propri colleghi un supporto completo nelle attività di ricerca e in ambito amministrativo.
Kateřina Bártová

Kateřina Bártová

responsabile dell’ufficio

Kateřina Bártová ha conseguito una laurea di primo livello in diritto di impresa che le permette di orientarsi in ambito giuridico. Sta proseguendo gli studi all’Università Carlo IV dove frequenta un master sul tema della sicurezza. All’interno dello studio ricopre la posizione di office manager, è responsabile del buon andamento quotidiano dell’ufficio e della gestione amministrativa completa.
Contattaci

Referenze

Le nostre specializzazioni

Procedimenti giudiziari e arbitrali

Consideriamo i procedimenti giudiziari e arbitrali, inclusa la risoluzione extragiudiziale, una delle nostre specializzazioni chiave. Centinaia di ore nelle aule dei tribunali di tutta la Repubblica Ceca ci permettono di individuare sin dall’inizio la giusta strategia e di presentare al cliente i possibili sviluppi della controversia e il risultato che può realisticamente attendersi.

Maggiori sulla specializzazione

Fusioni e acquisizioni (M & A)

Abbiamo partecipato a una serie di acquisizioni in settori chiave dell’economia non solo ceca, grazie alle quali siamo in grado di proporre soluzioni personalizzate che mirano direttamente al risultato richiesto dal cliente, a fronte del minimo assoluto di rischi. Collaboriamo con investitori professionisti e società di consulenza grazie alle quali reperiamo informazioni costantemente aggiornate sui mercati e sulle tendenze mondiali in materia di M & A.

Maggiori sulla specializzazione

Diritto sportivo

Disponiamo di un’ampia esperienza pratica nella prestazione di consulenza legale in occasione di eventi sportivi importanti in Repubblica Ceca e all’estero. L’eccellente conoscenza del funzionamento dei club sportivi e dei problemi che gli sportivi professionisti affrontano nel corso della propria carriera, ci permettono di offrire servizi di qualità unica a chiunque si muova nell’ambito dello sport professionale.

Maggiori sulla specializzazione

Diritto societario

L’assistenza completa al cliente include inoltre il supporto legale in tutti gli ambiti del diritto societario. Creiamo holding nazionali e internazionali e forniamo alle società un supporto legale completo per l’intera durata della loro esistenza.

Maggiori sulla specializzazione

Diritto contrattuale

I rapporti contrattuali sono parte integrante dell’attività quotidiana delle imprese di tutti i nostri clienti. La finalità del nostro lavoro è quella di garantire un’adeguata tutela di tutti i loro interessi e progetti imprenditoriali. Sin da subito formuliamo i contratti in modo che siano accettabili per tutti i contraenti e non rappresentino un ostacolo, bensì un valore aggiunto per l’impresa.

Maggiori sulla specializzazione

Norme sulla concorrenza

Forniamo consulenza legale nella risoluzione di transazioni commerciali in materia di concorrenza sleale o nell’ambito dell’attività dell’Ufficio per la tutela della concorrenza, con un’alta percentuale di successo nel conseguire e soddisfare gli interessi, le necessità e le finalità dei clienti, definiti in precedenza.

Maggiori sulla specializzazione

Edilizia e settore immobiliare

Le molteplici esperienze in progetti immobiliari commerciali e residenziali, sia nelle fasi preparatorie che iniziali, o all’atto dell’acquisto o della vendita degli immobili, ci consentono di offrire ai nostri clienti un’assistenza legale completa nel settore immobiliare e del development.

Maggiori sulla specializzazione

Tutela della proprietà industriale

La proprietà industriale è molto spesso una delle principali voci all’attivo di una serie di nostri clienti. Questo ci ha consentito di maturare un complesso di conoscenze ed esperienze rivolte alla tutela e all’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale.

Maggiori sulla specializzazione

Settore bancario, finanza e investimenti

I grandi obiettivi e progetti molte volte comportano anche un elevato impegno finanziario. Per questo motivo ai nostri clienti forniamo tutta la consulenza legale necessaria nelle trattative con le banche e gli investitori privati.

Maggiori sulla specializzazione

E-commerce

Internet è il fenomeno di quest’epoca e il suo utilizzo per le transazioni commerciali è parte integrante della vita quotidiana con sempre maggior frequenza. Sin da prima dell’inizio di questo trend, prestiamo il necessario supporto legale ai clienti che operano nei settori della vendita online, del marketing online o della realizzazione di software e interfacce web.

Maggiori sulla specializzazione


Více informací

Je nám ctí a zároveň potěšením vás informovat, že jsme se i letos stali doporučovanou advokátní kanceláří v kategorii Kapitálové trhy v rámci 15. ročníku firemního žebříčku soutěže PRÁVNICKÁ FIRMA ROKU, pořádané EPRAVO.CZ.

Záštitu nad letošním ročníkem převzalo, stejně jako v minulých letech Ministerstvo spravedlnosti. Výsledky firemního žebříčku Právnická firma roku 2022 byly vyhlášeny 7. listopadu 2022 v pražském Paláci Žofín. Kompletní seznam výsledků naleznete zde: https://www.pravnickafirmaroku.cz/letosni-rocnik/.

Děkujeme našim klientům nejen z oblasti kapitálových trhů, že nám zachovávají přízeň a umožňují nám se dále rozvíjet.

Gratulujeme všem kolegům a advokátním kancelářím a jsme rádi, že i díky nim máme motivaci se dále zlepšovat.

endors samozřejmě neusíná na vavřínech a věříme, že příští rok se vám budeme moci pochlubit umístěním i v dalších kategoriích.