Zpět

Mám software, co dál?

25. února 2021

V článku věnovaném úskalí vendor locku jsme naznačili, že vývojem softwaru spolupráce kupujícího a tvůrce/vývojáře nekončí. Software (jehož vnější podobou je např. aplikace na mobilním telefonu), resp. jeho okolní svět je živý organismus, který se neustále proměňuje, různé jiné programy na něj útočí, proměňuje se prostředí, v němž je používán apod. A na to vše je nutné reagovat úpravami softwaru a jeho nastavení.

Proto je mylná představa, že po vyvinutí softwaru bude nápad jednou pro vždy zachycen a nadále už bude jen distribuován, prodáván a používán až na věky (nebo alespoň rok). Nicméně je to přímo naopak – předáním softwaru teprve začíná dlouhodobá spolupráce zákazníka a jeho dodavatele.

Tuto následnou spolupráci lze v zásadě rozdělit na dvě oblasti – na servis softwaru a na jeho rozvoj. Obě oblasti jsou obdobně důležité. Servis softwaru lze připodobnit k víceméně pravidelnému servisu vozidla, jen na rozdíl od servisu vozidla u softwaru je jednou ze zásadních otázek rychlost opravy, která by měla být provedena spíše v řádu hodin než dnů. Druhou oblastí dlouhodobé spolupráce zákazníka a dodavatele je rozvoj softwaru, tedy jeho úpravy dle požadavků zákazníka, dle jeho nových nápadů na zlepšení produktu a nebo nových potřeb produktu vzniklých např. v souvislosti se změnou nastavení platformy, na němž je provozován. Obě oblasti jsou pro fungování softwaru nezbytné.

Pro tyto případy již nevyužijeme smlouvu o dílo, ale smlouvu servisní (která právně bude většinou smlouvou rámcovou). V ní budou upraveny zejména časy, do nichž má být oprava hotova a postupy, podle nichž budou plněny rozvojové požadavky zákazníka.

Samozřejmě může nastat situace, kdy zákazník není s dodavatelem softwaru či jeho následnými službami spokojen a rád by jej nahradil někým jiným. Jak jsme uváděli v předešlém článku, právě na tuto variantu je třeba pamatovat již při koncipování smlouvy o dílo, tedy smlouvy na vytvoření softwaru, a to jednak při nastavování licencí, ale i v dalších oblastech smlouvy. Protože podle toho, jak je nastavena smlouva o dílo, má zákazník možnosti po jejím ukončení změnit dodavatele služeb. Pokud si toto kupující včas uvědomí a ve smlouvě o dílo se úspěšně vyhne vendor locku, je následně možné servisní smlouvu uzavřít i s jiným dodavatelem než výrobcem softwaru.