Zpět

Průmyslové vlastnictví je mnohdy jedním z hlavních aktiv řady našich klientů. Díky tomu jsme si vytvořili komplexní soubor znalostí a zkušeností souvisejících s ochranou a vymáháním práv duševního vlastnictví.

V rámci své činnosti v této oblasti spolupracujeme s národními i mezinárodními veřejnoprávními orgány, zasíláme kvalifikované předžalobní výzvy rušitelům a zastupujeme klienty při podávání žalob a návrhů na nařízení předběžného opatření. Připravujeme rovněž žádosti o přijetí opatření při dovozu zboží do EU a podobně. Pro klienty, kteří se svůj produkt teprve chystají uvést na trh, připravujeme analýzy aktuální situace na tomto trhu a hodnocení rizik spojených s plánovaným vstupem.