Zpět

Cemio Switzerland, s.r.o.

Společnost Cemio Switzerland je součástí švýcarské investiční skupiny Cemio Switzerland AG sídlící v Curychu a zaměřující se na investice do farmaceutického průmyslu a zdravotnictví obecně, a to zejména v regionu střední a východní Evropy.

Cemio Switzerland je dalším z řady klientů, kterému díky vzájemné důvěře získané v průběhu mnohaleté spolupráce poskytujeme právní služby prakticky ve všech oblastech jeho činnosti. K tomu nám pomáhá mimo jiné výborná znalost specifického oboru, v němž klient působí. O klienta se staráme v oblasti korporátního a smluvního práva. Společně dbáme rovněž na prevenci nekalosoutěžního jednání ostatních soutěžitelů ve vysoce konkurenční tržní oblasti, v níž se klient pohybuje. Právní pomoc jsme zajišťovali rovněž v souvislosti s e-shopem klienta, klientem organizovanými spotřebitelskými soutěžemi a v řadě dalších projektů.