Zpět

Čínsko-český letecký spolek

Čínsko – český letecký spolek je uskupením profesionálů majících výjimečnou kombinaci znalostí leteckého průmyslu a podnikatelského prostředí v Číně, včetně specifik spojených s kulturními rozdílnostmi této rozlehlé země.  Účelem spolku je zejména propagace českého leteckého průmyslu v Číně a propagace čínského leteckého průmyslu v České republice, podpora vzájemné spolupráce mezi partnery z oblasti leteckého průmyslu v Česku a v Číně a rozvoj vztahů mezi zástupci českého a čínského leteckého průmyslu.

V rámci těchto aktivit klient vstupuje do celé řady mnohdy poměrně specifických smluvních vztahů jak s českými společnostmi, tak s podnikatelskými subjekty z Číny a dalších zemí, které na území Číny prosazují či realizují své obchodní zájmy. Čínsko-český letecký spolek dále s naší právní podporou poskytuje poradenství při mezinárodních akvizicích společností z oblasti leteckého průmyslu, vyjednávání jejich financování či právním ošetření již dohodnutých zahraničních investic do jednotlivých projektů. Stranou pochopitelně nezůstává ani ochrana v hi-tech oboru leteckého průmyslu klíčového průmyslového vlastnictví.