Zpět

DOMOPLAN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Společnost DOMOPLAN investiční fond s proměnným základním kapitálem je investičním fondem v podobě fondu kvalifikovaných investorů, který se prostřednictvím svých dceřiných společností zaměřuje na výstavbu bytových jednotek vysoké kvality. Z hlediska lokalizace se soustředí zejména na pečlivě vybírané rezidenční oblasti v Brně a okolí, působí však po celém území ČR.

Klientovi poskytujeme právní služby v oblasti dluhopisového financování, když v roce 2020 jsme klienta úspěšně provedli procesem vydávání korporátních dluhopisů v rámci dluhopisového programu v hodnotě 5 mld. Kč, souvisejícího řízení před ČNB ve věci veřejné nabídky těchto dluhopisů a vydání emise těchto dluhopisů.