Zpět

ENVIRONMENT COMMERCE CZ, s.r.o.

ENVIRONMENT COMMERCE CZ, s.r.o. vznikla v roce 1990 jako vývojářská a dodavatelská soukromá obchodní společnost působící ve vodohospodářském odvětví. Klient navázal na pozitivní trendy výzkumu a vývoje v čistírenství, jejichž začátky mají kořeny ve VÚV TGM v Praze, jehož výzkumnou část úspěšně zprivatizovala. Klient je již více než 25 let dodavatelem čistíren odpadních vod v ČR i na světových trzích, kupříkladu ve Spojených arabských emirátech.

Klientovi jsme během dosavadní spolupráce poskytovali konzultace a poradenství v dlouholetých soudních řízeních obsahujících přeshraniční prvky. Právní služby jsme klientovi poskytovali rovněž v souvislosti s plánovaným strategickým financováním jeho dalšího rozvoje. Podíleli jsme se taktéž na vyhodnocení a přípravě smluvní dokumentace pro zamýšlenou významnou akvizici umožňující další rozšíření podnikatelských aktivit klienta.