Zpět

FAVORIT HOLDING akciová společnost

Společnosti spadající pod FAVORIT HOLDING svou činností úspěšně navazují na v České republice dlouhodobou tradici ruční výroby špičkových jízdních kol značky Favorit, která nejen díky moderním technologiím a ojedinělým technologickým řešením splňují náročná kritéria současné doby.

Celému holdingu, jehož strukturu jsme s klientem a daňovými odborníky na míru navrhli a vytvořili, poskytujeme komplexní právní služby v téměř všech oblastech jeho činnosti. Staráme se tak kupříkladu o zajištění efektivně fungujících smluvních vztahů uvnitř holdingové struktury, stejně jako s externími partnery, spolupracovníky a dodavateli či odběrateli. Klienta zastupujeme v soudních sporech, které se zejména v souvislosti se znovuobnovením výrobků jízdních kol značky Favorit objevily. Klientovi poskytujeme právní poradenství také při zajištění a úpravě financování jednotlivých klientů z holdingové struktury anebo při realizaci významného rozvoje výrobních kapacit souvisejícího s neustále se zvyšující poptávkou po výrobcích klienta. Klientovi dále asistujeme při jednáních o akvizicích majetku od třetích osob a jejich následných realizacích. V neposlední řadě jsme se aktivně podíleli rovněž na smluvní úpravě vstupu externího investora do mateřského holdingové společnosti, a na s ním související úpravě vnitrospolečenských vztahů.