Zpět

FläktGroup Czech Republic a.s.

Společnost FläktGroup Czech Republic a.s. se zabývá vývojem, výrobou a distribucí vzduchotechnických zařízení té nejvyšší kvality. Dlouhodobě usiluje o to stát se vůdčím partnerem pro energeticky úsporná řešení v oblasti vzduchotechniky. Díky flexibilitě a rozmanitosti svých výrobků zasahuje tato společnost do čtyřech klíčových segmentů trhu a dodává své produkty v oblastech komerčních prostor, průmyslu, obytných budov, i speciálních aplikací a provozů.

Klientovi poskytujeme právní poradenství zejména v oblasti smluvního práva v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů a v oblasti pracovního práva, ale i při dalších provozních činnostech.