Zpět

Green-Swan Pharmaceuticals CR a.s.

Green-Swan Pharmaceuticals CR je společností zaměřenou na vývoj a výrobu léků, zdravotnických prostředků a doplňků stravy. Skupina Green-Swan vznikla v roce 1997 ve Velké Británii, odkud se zanedlouho přesunula také do Prahy a na český trh, na němž mezi úplnou špičkou působí dodnes.

Společnosti poskytujeme všeobecný právní servis ve všech oblastech jejího podnikání, a to podle aktuální situace a potřeb klienta. Podstatnou součástí naší práce pro klienta je jeho ochrana v oblasti nekalé soutěže. S ohledem na přísně regulovanou oblast podnikání klienta je naše poradenství do značné míry zaměřeno na garanci souladu produktů klienta s obecně závaznými právními předpisy. V silně konkurenčním odvětví dále klienta chráníme před nekalou soutěžním jednáním konkurence a rovněž dbáme o to, aby se při propagaci svých produktů klient pohyboval v mezích zákona.