Zpět

INCOMMING ventures a.s.

INCOMMING ventures a.s. se úspěšně zaměřuje na vyhledávání investičních příležitostí do rostoucích, inovativních společností v oblasti internetového obchodování. V této oblasti již klient dokončil celou řadu investic, mimo jiné do velmi slibných projektů jako například Flatio, Expando, Shopsys či Apifier.

Obchodní aktivity a dlouhodobě vysoký investiční apetit klienta vyžadují neustálou právní podporu související zejména s vyhodnocením potenciálních právních rizik před vstupem do jednotlivých projektů a smluvní zajištění stabilní a co možná nejbezpečnější pozice klienta v rámci investičně podpořených společností. Dosažení takového stavu zahrnuje kupříkladu volbu správné formy poskytnutí finančních prostředků a zajištění jejich návratnosti, úpravu souvisejících korporátních záležitostí ale i vyjednání a zasmluvnění vztahů mezi klientem a ostatními investory. Toho dosahujeme prostřednictvím obvyklých nástrojů využívaných v neustále se kreativně rozvíjejícím prostředí start-upů, vnitrostátních i mezinárodních fondů a jiných právních forem sdružujících rozvojový a rizikový (venture) kapitál využívaný k financování inovativních projektů a společností v počátečních, rozvojových stádiích své existence.