Zpět

Innova Healthcare a.s.

Společnost Innova Healthcare a.s. je holdingovou společností, která zastřešuje aktivity ve zdravotnictví pro své dceřiné společnosti, jejichž prostřednictvím poskytuje služby například v oblasti jednodenní chirurgie, stomatologie, preventivní péče či genetiky. Společnost své portfolium neustále modernizuje a rozšiřuje o nová zdravotnická zařízení.

Klientovi poskytujeme právní služby především v oblasti korporátního práva dle aktuálních potřeb samotné společnosti Innova Healthcare a.s. či potřeb některé z portfoliových společností. Právní poradenství jsme klientovi rovněž poskytovali v oblasti práva průmyslového vlastnictví při zápisu ochranných známek klienta do rejstříku ochranných známek vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví a smluvního práva při přípravě smluvní dokumentace s obchodními partnery společnosti.