Zpět

ISERMAT CZ, a.s.

ISERMAT CZ, a.s. nabízí pronájem strojů pro stavební a veřejné práce, stejně jako dalšího vybavení využívaného při stavebních i jiných činnostech profesionálů i soukromých osob. Klient se zabývá taktéž mezinárodním obchodem v oblasti strojů a zařízení určených pro stavební a veřejné práce.

Klientovi poskytujeme běžné právní služby související s jeho podnikatelskou činností, a to převážně v oblasti smluvního práva a korporátního práva.