Zpět

JTH GROUP a.s.

Společnost JTH Group a.s. je společností náležící do investorské a developerské skupiny JTH. Skupina JTH svým klientům zajišťuje kompletní servis, a to od pořízení nemovitosti, inženýrskou přípravu až po samotnou výstavbu či rekonstrukci nemovitosti. Aktuálně skupina JTH disponuje projekty zejména na území České republiky, Slovenska a Chorvatska.

Klientovi poskytujeme právní služby zejména v oblasti správního práva, kde klienta zastupujeme ve správních řízeních a v řízeních před správními soudy. Kromě poradenství v otázkách procesního a hmotněprávního charakteru se od počátku podílíme na plánování a tvorbě efektivní procesní strategie. Dále poskytujeme poradenství v oblasti smluvního práva a soudních sporů.