Zpět

LabMediaServis s.r.o.

Společnost LabMediaServis s.r.o.je přední společností zabývající se mimo jiné výrobou a distribucí diagnostik pro klinickou humánní mikrobiologii, oblast hygieny potravin, vody a prostředí či pro oblast veterinární diagnostiky.

k.law advokátní kancelář poskytovala klientovi právní poradenství v souvislosti s dotačním řízením, jehož se společnost účastnila za účelem získání podpory pro svůj další rozvoj, a dále při přípravě rozličné smluvní dokumentace.