Zpět

MACH TRADE s.r.o.

MACH TRADE s.r.o. působí v oboru prodeje třískových obráběcích strojů, příslušenství k těmto strojům a v poskytování souvisejících služeb jako jsou záruční a pozáruční servis, dodávky originálních náhradních dílů, poskytování technologického a technického poradenství. V neposlední řadě klient spolu se svými obchodními partnery zajišťuje realizaci unikátních obráběcích robotických technologií a celků.

Vzhledem k tomu, že MACH TRADE není výrobní společností, ale „pouze“ dodává nejkvalitnější stroje vybraných zahraničních výrobců, vyžadují její podnikatelské aktivity precizní smluvní zajištění jednotlivých obchodních případů. V rámci každého obchodního případu je nutné detailně sladit podmínky spolupráce s dodavatelem i odběratelem zboží či technologického celku, do něhož dále zasahují vnější vlivy jako podmínky námořního dopravce, vybraná pravidla mezinárodní obchodu či národní legislativy a mnohdy také velmi složitě strukturované podmínky financování. Ve všech těchto oblastech s klientem spolupracujeme, což obnáší zcela individuální analýzu a vyhodnocení každého jednotlivého obchodního případu, na základě čehož dojde k vypracování smluvní dokumentace reflektující veškerá specifika daného obchodní případu při dodržení ujednání mezi příslušnými obchodními partnery. Klientovi dále právně garantujeme nakládání s jeho majetkem, problematiku soutěžního práva a řešení běžných korporátních záležitostí. Právní poradenství jsme klientovi úspěšně poskytovali rovněž v souvislosti s několika v minulosti řešenými spory.