Zpět

MONTS s.r.o.

Obchodní společnost MONTS s.r.o. se v rámci své dlouholeté činnosti zaměřuje na výrobu strojů a zařízení pro potravinářství, chemii, petrochemii, zemědělství, farmacii, likvidaci komunálního odpadu a zpracování živočišných odpadů, přičemž v této oblasti patří mezi největší výrobce na území Evropské unie. Služby klienta spočívají v kompletní realizaci vysoce individualizovaných průmyslových strojů a zařízení, a to od počáteční fáze zpracování výkresů, až po samotnou závěrečnou montáž těchto strojů u zákazníků společnosti.

V rámci spolupráce s klientem poskytujeme klientovi právní pomoc především v oblasti korporátního a smluvního práva. Právní pomoc v oblasti korporátního práva spočívala například v komplexním nastavení nové koncepce vnitřní organizace společnosti, která společnosti umožňuje reagovat na svoji neustále se rozrůstající strukturu. V rámci smluvního práva poskytujeme klientovi právní služby především v pracovněprávních vztazích a vztazích se zákazníky a obchodními partnery klienta.