Zpět

ORT – ART, s.r.o.

Společnost ORT – ART, s.r.o. je provozovatelem privátní ortopedické kliniky poskytující ambulantní i operační léčbu. Jedná se o moderní lékařské pracoviště disponující mimořádným materiálním a technickým vybavením umožňujícím provádění operačních zákroků a poskytování pooperační léčby na nejvyšší úrovni.

k.law advokátní kancelář poskytuje klientovi služby zejména v souvislosti s plněním zákonných povinností klienta v oblasti korporátního práva, a dále při přípravě smluvní dokumentace dle potřeb klienta.