Zpět

Papíromat s.r.o.

Papíromat přináší revoluci do škol, v nichž prostřednictvím speciálně upravených výdejních automatů prodává školní pomůcky. Díky tomu studenti předcházejí snížené kvalitě výuky způsobené absencí potřebných pomůcek – a také poznámkám.

Klientovi jsme poskytovali právní pomoc v souvislosti se vstupem třetí osoby podporující činnost klienta do jeho korporátní struktury. V souvislosti s tím jsme klientovi a jeho společníkům navrhli všestranně přijatelné zajištění jejich pozice i budoucího rozvoje klienta. Kromě toho klientovi poskytujeme právní pomoc při přípravě smluvních vztahů s jeho zákazníky, a to způsobem v maximální možné míře zohledňujícím veškerá specifika poměrně výjimečné oblasti, v níž klient podniká.