Zpět

SI-KA-TEC engineering coating GmbH

V Německu sídlící SI- KA- TEC GmbH je výrobcem celosvětově ojedinělých hi-tech produktů. Jedná se zejména o povrstvené textilie dodávané do odvětví kupříkladu leteckého průmyslu, vesmírného průmyslu, zbrojního průmyslu či do průmyslu automobilového.

Výjimečné produkty, které klient vyrábí, představují značnou výzvu pro řešení právních otázek souvisejících s denní činností klienta, stejně jako s mimořádnými situacemi, které v rámci jeho podnikání mohou nastat. Ve spolupráci především s německými kolegy, ale s ohledem na celosvětové působení klienta rovněž s kolegy z jurisdikcí dalších významných světových ekonomik, klientovi radíme zejména v oblasti úprav a zdokonalování smluvní dokumentace pro mezinárodní obchod ve vztahu k ochraně průmyslového vlastnictví, důvěrných informací a obchodního tajemství obecně. Stranou naší pozornosti však nezůstávají i zdánlivě prosté otázky přechodu vlastnictví k produktům klienta, efektivní způsoby zajištění úhrady ceny za dodané zboží zejména v méně stabilních zemích či volby práva a začlenění vhodných rozhodčích doložek umožňujících efektivní vymáhání práv klienta. Klientovi pomáháme rovněž při realizaci záměru rozšíření jejích výrobních kapacit do České republiky, prozatím zejména v otázkách financování a zaopatření vhodného výrobního areálu se všemi potřebnými právy a povoleními.