Zpět

Technicbeton s.r.o.

Technicbeton je společností poskytujících široké služby v oblasti stavebnictví, a to jak privátním klientům v pozici generálního dodavatele staveb, tak významným nadnárodním stavebním korporacím v pozici subdodavatele dílčích částí stavebních děl. Specializací klienta je technologicky náročná ukládka betonu a odlévání betonových ploch včetně jejich povrchové strojní úpravy.

Klient využívá služeb naší právní kanceláře ve všech oblastech souvisejících s jeho činností. Pravidelnou právní pomoc klientovi poskytujeme v souvislosti s vymáháním jeho pohledávek, jelikož se platební morálka v oblasti stavebnictví od dob poslední ekonomické krize zlepšuje jen zvolna. V souvislosti s tím klientovi poskytujeme poradenství rovněž při tvorbě smluvního zajištění vybraných stavebních projektů tak, aby byla pozice klienta ve vztahu k jeho zákazníkům, ale i objednatelům, co nejbezpečnější, avšak aby klient současně nebyl rigidními požadavky znevýhodněn oproti svým konkurentům. S právě uvedeným pak nerozlučně souvisí zastupování klienta před soudy s cílem vymáhání a ochrany jeho práv a oprávněných nároků. V neposlední řadě klientovi poskytujeme právní servis v běžných otázkách korporátního práva.