Zpět

The Goodies s.r.o.

Společnost The Goodies provozuje službu Givelo nabízející především rychlý rozvoz čerstvých a pečlivě vybíraných květin a stylových kytic po Praze.

Klientem nabízená služba vyžaduje individuální úpravu zohledňující jeho elektronický styk se zákazníky, stejně jako kupříkladu rychlost, kterou květiny jakožto primární produkt klienta podléhají zkáze. Veškeré tyto aspekty podnikání klienta byly spolu se standardními instituty promítnuty do připravených obchodních podmínek. Klientovi současně poskytujeme právní pomoc při smluvní úpravě vztahů s jeho dodavateli či odběrateli, ale i spolupracovníky a dalšími partnery při jeho podnikání. V neposlední řadě se staráme o ochranu značky klienta, v jejíž přinejmenším celorepublikový rozvoj poháněný obdivuhodným entusiasmem ředitelky celého projektu věříme.