Zpět

Thermo Sanace s.r.o.

Společnost Thermo Sanace s.r.o. se věnuje záchraně autenticity a historické hodnoty kulturního dědictví v podobě cenných dřevěných staveb a konstrukcí, a to pomocí likvidace dřevokazného hmyzu. Za využití nejmodernějších metod odborně posoudí stav dřevěných prvků konstrukcí a na základě nedestruktivního průzkumu a následně i postupu sanuje tyto dřevěné prvky, a to bez ztráty jejich integrity.

k.law advokátní kancelář pro klienta zajišťuje servis především v oblasti korporátních záležitostí se zohledněním aktuálních potřeb klienta a při převodech nemovitostí. Klientovi však poskytujeme právní pomoc i v celé řadě dalších činností v rámci jeho podnikání a provozu.