Zpět

Transmedialist s.r.o.

Společnost Transmedialist od roku 2016 působí jako nezávislé nakladatelství a transmediální produkční společnost zaměřující se na projekty v kontextu transmediální narace využívající rozličné platformy obsahového sdílení příběhů.

Činnost klienta občasně vyžaduje právní podporu při ošetření smluvních vztahů s autory děl i dalšími třetími osobami, která se díky relativně neobvyklému oboru činnosti klienta v řadě ohledů vymyká standardním právním službám. Proto vyžaduje notnou dávku právní kreativity, kterou se klientovi snažíme za všech okolností zajistit. Klientovi jsme rovněž pomáhali urovnat neshody vzniklé v souvislosti s některými projekty, díky čemuž bylo předejito řadě zbytečných nepříjemností. Současně klientovi poskytujeme právní konzultace v běžných oblastech smluvního práva souvisejících s každodenní činností jakékoliv ekonomicky aktivní osoby, a to i v rámci mezinárodních vztahů.