Zpět

Zhodnotitel s.r.o.

Zhodnotitel je internetová aplikace, která se zabývá kompletním finančním plánováním on-line a jejíž jedinečnost spočívá v tom, že po vyplnění on-line dotazníku ihned dostanete přehledně zpracovaný finanční plán na míru.

Klientovi poskytujeme právní služby a poradenství v oblasti přípravy smluvní dokumentace upravující vnitřní i vnější vztahy klienta, stejně jako v oblasti korporátního práva. Z právního hlediska se staráme rovněž o ochranu značky Zhodnotitel, a to mimo jiné v rámci zastupování klienta v průběhu nestandardně a komplikovaně vedeného řízení o zápis ochranné známky ze strany Úřadu průmyslového vlastnictví ČR.