Zpět

Smluvní vztahy jsou součástí denního podnikání všech našich klientů. Cílem naší práce je zajištění dostatečné ochrany všem jejich podnikatelským zájmům. Smlouvy přitom komponujeme tak, aby pro podnikání nebyly překážkou, ale přínosem.

Při přípravě či posuzování smluv věnujeme maximální úsilí úplnému využití možností českého právního řádu i našich zkušeností. Díky tomu dosahujeme pokrytí naprosté většiny situací, které v konkrétních záležitostech připadají v úvahu, a můžeme tak nadstandardně ochránit zájmy a potřeby našich klientů.