Zpět

Soudní a rozhodčí řízení i mimosoudní řešení sporů pokládáme za jednu z našich klíčových specializací. Stovky hodin v soudních síních napříč Českou republikou nám umožňují zvolit od samého počátku správnou strategii a seznámit klienta s pravděpodobným vývojem sporu, stejně jako s výsledkem, který může realisticky očekávat.

Součástí poskytovaných služeb je analýza situace klienta z hlediska potenciálního sporu či doporučení preventivních kroků s cílem jeho předejití. Samozřejmě sepisujeme veškerá podání k soudům se spory související, tvoříme strategie sporů a v jednotlivých řízeních klienty od zahájení do pravomocného skončení zastupujeme, a to i v rámci mimořádných opravných prostředků nebo u zahraničních soudů.