Zpět

Máme obsáhlou praxi s poskytováním právního poradenství při významných sportovních událostech v České republice i v zahraničí.

Výjimečný vhled do fungování sportovních klubů a znalost problémů, které řeší profesionální sportovci v průběhu své kariéry, nám umožňují nabídnout ojedinělou kvalitu služeb každému, kdo se pohybuje v oblasti především profesionálního sportu.