Zpět

Zkušenosti s komerčními i rezidenčními nemovitostními projekty, ať už v přípravných či v počátečních fázích realizace, nebo při pozdějším nákupu či následném prodeji nemovitostí, nám umožňují nabídnout našim klientům úplnou právní podporu v oblasti developmentu a real estate.

Zabýváme se poradenstvím při výstavbách, prodejích a pronájmech nemovitostí, stejně jako při strukturování, plánování či financování nemovitostních projektů v České republice. Našimi klienty jsou jednotlivci i kapitálově velmi silné investiční skupiny.